Одсек за комуналне послове

Захтев за издавање одобрења за постављање oбјекат намењенoг за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију