Образовање

 
На територији Новог Београда налазе се:
36 Објеката предшколске установе „11. април“ – 7.375 деце (2009/2010)
20 основних школа – 14.457 ученика (школска 2009/2010)
6 средњих школа – 5.306 ученика (школске 2009/2010)
2 високе школе и 4 факултета