Факултети

Факултет драмских уметности

Факултет драмских уметности

[adr]Булевар уметности 20
[tel]2135-684

 

 

 

Висока туристичка школа

Висока туристичка школа

[adr]Булевар Зорана Ђинђића 152а
[tel]2698-222, 3196-630, 3196-631
[email]
 
Виша техничка школа Нови Београд

Виша техничка школа струковних студија Београд

[adr]Булевар Зорана Ђинђића 152а
[tel]3193-641, 3193-638


 
Мегатренд Универзитет

“Мегатренд” Универзитет

[adr]Маршала Толбухина 9а Булевар уметности 29
[tel]2145-464, 2203-029, 2203-024, 2145-464


 
Биоскоп Фонтана

Универзитет “Унион” – Правни факултет

[adr]Маршала Толбухина 36
[tel]2095-501
[fax]3196-379


 
Универзитет Сингидунум

Универзитет Сингидунум – Факултет за информатику и рачунарство

[adr]Булевар Зорана Ђинђића 44
[tel]3121-349, 3121- 563