Скупштина општине

Скупштина општине Нови Београд броји 49 одборника:

Аврамовић Марко
Андрић Младен
Андрић Светозар
Арсенијевић Љубица
Балабан Бранко
Бахунек Милица
Прим. др сци.мед Васовић Олга
Граовић Марко
Здравковић Марија
Иванишевић Душан
Јанковић Весна
Јовановић Миодраг
Јовановић Татјана
Јунговић Дејан
Кајганић Биљана
Кајганић Милан
Китановић Никола
Китановић Саша
Костић Мирољуб
Котев Александар
Крстић Драган
Лазов Људмила
Лаковић Јована
Марковић Милош
Милијић Најдан
Милијић Нела
Милутиновић Ирена
Миљановић Душица
Митић Ивана
Перуновић Милосија
Поповић Ивана
Радишић Јелена
Радуловић Спасо
Ратковић Ранко
Станковић Милош
Станојевић Ивана
Старчевић Ивана
Стевић Татјана
Стошић Марко
Тврдишић Радован
Тодоровић Милош
Трајковић Југослав
Трајковић Мирослав
Ускоковић Алекса
Цветковић Данијела
Џавић Ивана
Шапић Милош
Шапић Небојша
Шапић Славојка

Председник Скупштине градске општине Нови Београд: Марко Граовић

Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске општине; сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине, потписује акте које доноси Скупштина градске општине и врши друге послове утврђене законом и овим статутом.

Секретар Скупштине општине: Александар Чамагић

Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.