Веће Градске општине Нови Београд

Председник Градске општине:

Александар Шапић

Заменик председника Градске општине:

Срђан Минић,

Председник Скупштине Градске општине:

Предраг Јушковић,

Заменик председника Скупштине:

Никола Китановић,

Чланови Већа градске општине Нови Београд:

 1. Ненад Василовски,
 2.  Виолета Стефановић,
 3.  Марко Антић,
 4.  Немања Ђукић,
 5.  Владимир Обрадовић,
 6.  Стефан Пантелић Стефановић,
 7.  Дејан Зорић,
 8.  Милан Лазовић,
 9.  Радојка Пуача
 10. Соња Татић
 11. Јека Мартиновић