Веће Градске општине Нови Београд

Председник Градске општине:

Бојан Бован

Заменик председника Градске општине:

Јасмина Ђорђевић,

Председник Скупштине Градске општине:

Предраг Јушковић,

Заменик председника Скупштине:

Никола Китановић,

Чланови Већа градске општине Нови Београд:

 1. Маја Велимиров,
 2. Милош Јовановић
 3. Слађана Мандић
 4. Јелена Нешовић,
 5. Марко Антић,
 6. Живан Обреновић,
 7. Владимир Обрадовић,
 8. Стефан Пантелић Стефановић,
 9. Дејан Зорић,
 10. Милан Лазовић,
 11. Радојка Пуача