Веће Градске општине Нови Београд

Председник Градске општине:

Александар Шапић

Заменик председника Градске општине:

Светозар Андрић,

Председник Скупштине Градске општине:

Радован Тврдишић,

Заменик председника Скупштине:

Милош Кнежевић,

Чланови Већа градске општине Нови Београд:

  1. Душан Петрић,
  2.  Немања Ранковић,
  3.  Софија Максимовић,
  4.  Никола Кожовић,
  5.  Ненад Милановић,
  6.  Соња Татић,
  7.  Ана Божић,
  8.  Биљана Живојиновић,
  9. Тања Радивојевић