Веће Градске општине Нови Београд

Председник Градске општине:

Бојан Бован

Заменик председника Градске општине:

Јасмина Ђорђевић,

Чланови Већа градске општине Нови Београд:

 1. Дејан Аћимовић ,
 2. Милош Јовановић,
 3. Младен Маринковић,
 4. Јелена Нешовић,
 5. Марко Антић,
 6. Живан Обреновић,
 7. Владимир Обрадовић,
 8. Стефан Пантелић Стефановић,
 9. Дејан Зорић,
 10. Милан Лазовић,
 11. Радојка Пуача