Ваши предмети

 

ДОПИСИ ГРАЂАНА:

Мај 2017

Име и презиме

Број предмета

Надлежност

Статус

Драгана Станковић
ЈКП Градско Зеленило
Данијела Бабић
Секретаријат за саобраћај
Стана Миленковић
Дирекција за jaвни превоз
Сања Перовић
Секретаријат за саобраћај
Весна Мартиновић
Дирекција за Путеве
Дарко Зечевић
ЈКП Градска Чистоћа
Милица Подунавац Васиљевић
Секретаријат за Комуналне и Стамбене послове
Славица Вељковић
Дирекција за јавни превоз

Април 2017

Име и презиме

Број предмета

Надлежност

Статус

Мирко Коковић
Јавно Осветљење
Драгица Милосављевић
ЈКП Градско Зеленило
Бранко Боловић
Секретаријат за саобраћај
Мирољуб Ђорђевић
Јавно Осветљење
Францика Чамић
ЈКП Градско Зеленило
Јадранко Вуковић
Јавно Осветљење
Сузана Шејати
Секретаријат за Комуналне и Стамбене послове

Март 2017

Име и презиме

Број предмета

Надлежност

Статус

Далибор Митић
Секретаријат за Комуналне и Стамбене послове
Гордана Грбић
ЈКП Градска Чистоћа
Звонко Сободић
ЈКП Градска Чистоћа
Гордана Беловић
Јавно Осветљење
Мира Огњановић
Секретаријат за Комуналне и Стамбене послове

Јун 2017

Име и презиме

Број предмета

Надлежност

Статус

Милош Вулета
ЈКП Градска Чистоћа
Душан Стојановић
ЈКП Градска Чистоћа
Јасмина Мишчевић
ЈКП Градско Зеленило
Милица Живковић
ЈКП Градско Зеленило
Бранко Јовановић
Секертаријат за саобраћај
Душица Матић
Секертаријат за саобраћај
Јасна Миљуш
ЈКП Градско Зеленило