Стари и нови називи улица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. лист града Београда бр. 87/2022

– Улици Земунској мења се назив и одређује се нов назив: Египатска улица.
– Дуж катастарске парцеле кп 1478 КО Нови Београд одређује се улица којој се додељује назив: Земунска улица.

Сл. лист града Београда“, бр. 138/2020

Делу Улице шпанских бораца који обухвата бројеве 12, 14, 14А, 16 и 18, мења се назив и одређује се нов назив: Улица Александра Тијанића.

Сл. лист града Београда“, бр. 66/2019

Овом одлуком утврђују се називи улица и других делова насељених места којима није одређен назив у складу са елаборатима уличног система Републичког геодетског завода на територији градске општине Нови Београд.

Улица Живорада Ђукића – почиње од Сурчинске, иде дуж целе кп 4024/4 и завршава се на кп 4024/4 код кп 4014 у КО Нови Београд.

Улица Миленка Турудића – почиње од Владимира Погачића, иде дуж границе кп 4409/1 и кп 4417/1 и завршава се на кп 4417/1 у КО Нови Београд.

Улица Петра Анагностија – Почиње од Владимира Погачића, иде дуж кп 4419/7 и завршава се на кп 4419/7 у КО Нови Београд.

Санстефанска улица – Почиње од Владимира Погачића, иде дуж кп 4458/1 и завршава се на граници кп 4458/1 и кп 4458/6 у КО Нови Београд.

Улица Ивана Белића – почиње од Владимира Погачића, иде дуж кп 4497/1 и завршава се на кп 4497/5 у КО Нови Београд.

Валтровићева улица – почиње од Сурчинске, иде дуж кп 6635/1 и завршава се на кп 6635/1 између кп 1753 и кп 1754 у КО Нови Београд.

Улица Вита Трифунова Чуча – Почиње од Рембрантове, иде преко кп 6634/1, 3924/2, 3924/3, 1734, 1793, 1792, 1791, 1790/1, 1790/2, 1729, 1728/1, 1728/2, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721/1, 1721/2, 1720, 1719/1, 1719/2 и завршава се на кп 1719/2 у КО Нови Београд.

Улица Андрије Вуковића – почиње од Берачке, иде дуж целе кп 3936/1 у КО Нови Београд и завршава се код постојеће Улице Стевана Јаковљевића у општини Сурчин.

Улица Синише Вуковића – Почиње од Берачке, иде дуж целе кп 3930 у КО Нови Београд и завршава се код постојеће Улице Стевана Јаковљевића у општини Сурчин.

Улица Андреје Дамјановића – Почиње од Берачке, иде дуж кп 3929 и завршава се на кп 3929 у КО Нови Београд.

Улица Олге Дивац – почиње од Берачке, иде дуж кп 3927 преко кп 3928/1 и завршава се на кп 3928/1 у КО Нови Београд.

Улица Александра Ђокића – Почиње од Берачке, на кп 6633/7, иде дуж кп 6633/7, преко кп 3925/4 и завршава се на кп 3925/4 код кп 3925/2 у КО Нови Београд.

Улица Душана Живановића – почиње од новопредложене Александра Ђокића, иде дуж кп 1734 и завршава се код новопредложене Вита Трифунова Чуча у КО Нови Београд.

Улица Ратиславе Славе Загорчић – Почиње од новопредложене Вита Трифунова Чуча, иде дуж кп 3902 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Луја Давича – почиње од предложене улице Вита Трифуновића Чуча, иде дуж целе кп 1737/5 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Лоле Новаковић – почиње од новопредложене Вита Трифунова Чуча, иде дуж целе кп 1739 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Јованке Јефтановић – почиње од новопредложене Валтровићеве, иде дуж кп 1738/1 и завршава се на кп 1738/1 у КО Нови Београд

Капетановићева улица – почиње од новопредложене Вита Трифунова Чуча, иде дуж границе између кп 1741/1 и 1741/2 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Градитељска улица – почиње од новопредложене Вита Трифунова Чуча, иде преко кп 1744/2, 1744/3, 1744/10, 1744/4, 1744/11, 1744/5, 1744/12, 1744/13, 1744/6, 1744/7, 1744/1, 1744/8 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Николе Балога – Почиње од новопредложене Вита Трифунова Чуча, иде дуж границе између кп 1749 и кп 1748 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Миодрага Илића Белог – почиње од новопредложене Вите Трифунове Чуче, иде дуж кп 1751 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Драгутина Маслаћа – почиње од новопредложене Вите Трифунове Чуче, иде дуж кп 1753 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Душана Крстића – почиње од Белфортске, иде дуж кп 3894/2 и завршава се код новопредложене Валтровићеве у КО Нови Београд.

Улица Милана С. Минића – почиње од Белфортске, иде дуж кп 1770 и завршава се на кп 1771/2 у КО Нови Београд.

Улица Данице Којић – почиње од Сурчинске, иде дуж кп 4029/3 и завршава се код постојеће Улице новобеоградских градитеља у КО Нови Београд.

Улица Дејана Настића – почиње од Сурчинске, иде преко кп 4029/8, 4037/1 и завршава се код Новобеоградских градитеља у КО Нови Београд.

Несторовићева улица – почиње од Новобеоградских градитеља, иде дуж кп 5846 и завршава се на кп 5846 у КО Нови Београд.

Улица Боже Петровића – почиње од Новобеоградских градитеља, иде дуж кп 5841 и завршава се на кп 5841 у КО Нови Београд.

Улица Драгутина Алексића – почиње од Новобеоградских градитеља, иде дуж границе између кп 5838 и 5832 и завршава се на кп 5838 у КО Нови Београд.

Булеварска улица – почиње од Новобеоградских градитеља, иде преко кп 5831/3, 5831/2 и завршава се на кп 5831/2 у КО Нови Београд.

Улица Богомира Аћимовића – почиње од Новобеоградских градитеља, иде дуж кп 5822/1 и завршава се на кп 5822/1 у КО Нови Београд.

Улица Ане Бешлић – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1, 6766/1, 5654, 5653, 6015, 6005/1, 6006/1, 6007/1, 6008/1, 6009/1, 6010/1, 6010/3, 6015, 6835, 6016/1 и завршава се на кп 6021 у КО Нови Београд.

Улица Душана Џамоње – почиње од новопредложене Ане Бешлић, иде преко кп 6001/1, 6000/1 и завршава се на кп 6000/1 у КО Нови Београд.

Улица Мише Поповића – почиње од новопредложене Ане Бешлић, иде дуж кп 6003/1 и завршава се на кп 6003/1 у КО Нови Београд.

Улица Милоша Сарића – почиње од новопредложене улице Ане Бешлић, иде дуж кп 6004/1, преко кп 6004/6, 5997/1, 5996, 5997/1 и завршава се на кп 5997/1 у КО Нови Београд.

Улица Павла Радовановића – почиње од новопредложене Ане Бешлић, иде дуж кп 6009/1, преко кп 6008/1 и завршава се код новопредложене Милоша Сарића у КО Нови Београд.

Коритничка улица – почиње од новопредложене Ане Бешлић иде дуж кп 6010/1 и завршава се на кп 6010/1 у КО Нови Београд.

Улица Богољуба Урошевића – почиње од новопредложене Ане Бешлић иде дуж кп 6012/1 и завршава се на кп 6012/1 у КО Нови Београд.

Улица Владимира Фармаковског – Почиње од новопредложене Ане Бешлић иде преко кп 6766/1, 5659/1, 6766/1, 5659/1, 6766/1, 5659/1 и завршава се на кп 5659/1 у КО Нови Београд.

Пешчарска улица – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1, 6766/1, 5637/8, 5637/1 и завршава се на кп 5637/1 у КО Нови Београд.

Варденичка улица – почиње од новопредложене Владимира Фармаковског, иде преко кп 5633, 5634/2, 5634/1 и завршава се на кп 5634/1 у КО Нови Београд.

Улица Димитрија Савића – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5659/1 и завршава се на кп 5659/1 у КО Нови Београд.

Улица Алексе Жујовића – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1 и завршава се на кп 5663/6 у КО Нови Београд.

Оморичка улица – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5663/4, 5663/6 и завршава се на кп 5663/6 у КО Нови Београд.

Улица Моме Марковића – почиње од Виноградске, иде преко кп 5730/2, 5730/1, 5666/1, 5667/1, 5667/2 и завршава се на кп 5667/2 у КО Нови Београд.

Орашачка улица – почиње од новопредложене Жељка Тоншића, иде преко кп 5730/1, 5668/6 и завршава се на кп бр. 5668/6 у КО Нови Београд.

Глинкина улица – почиње од новопредложене Жељка Тоншића, иде преко кп 5730/1, 5673/1, 5673/3, 5672/4, 5671/2, 5670 и завршава се на кп 5670 у КО Нови Београд.

Улица Жељка Тоншића – почиње од новопредложене Оморичке улице, иде дуж кп 5730/1 и завршава се на кп 5730/1 у КО Нови Београд.

Улица Здравка Зупана – почиње од Виноградске, иде преко кп 4565 и завршава се на граници кп 4565 са кп 4567 у КО Нови Београд.

Улица Вајара Живојина Лукића – представља наставак постојеће Улице вајара Живојина Лукића (матични број: 791067021189) и продужава се у делу преко кп 803, 814 и завршава се на кп 814 у КО Нови Београд.

Улица бежанијских илегалаца – почиње од Љубинке Бобић, иде преко кп 2000/1, 720, и завршава се на кп 720 у КО Нови Београд.

Поморавска улица – почиње од новопредложене Меандарске иде дуж кп 720 и завршава се на кп 720 у КО Нови Београд.

Меандарска улица – почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде преко кп 721 и завршава се на кп 721 у КО Нови Београд.

Улица Слободана Милића – Почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде преко кп 724 и завршава се на кп 724 у КО Нови Београд.

Улица 30. маја – почиње на кп 725 код кп 1880, иде дуж кп 725 и завршава се на кп 725 код кп 1871 у КО Нови Београд.

Улица Александра Бородина – почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде дуж кп 724 и завршава се на кп 724 код новопредложене Лаповске улице у КО Нови Београд.

Улица Николаја Р. Корсакова – почиње од Рашка Димитријевића, иде преко кп 2000/1 и завршава се код постојеће Улице бежанијских илегалаца у КО Нови Београд.

Бисерна улица – почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде преко кп 723 и завршава се код новопредложене Боговинске улице у КО Нови Београд.

Боговинска улица – почиње на кп 723 код кп 1858, иде дуж кп 723 и завршава се на кп 723 код кп 1868 у КО Нови Београд.

Влашка улица – почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде преко кп 2000/1, 720 и завршава се код новопредложене Гргуревачке улице у КО Нови Београд.

Гргуревачка улица – почиње код новопредложене Влашке улице, иде дуж кп 720 и завршава се код новопредложене Дубочке улице у КО Нови Београд.

Дегуричка улица – почиње од Марка Пола, иде преко кп 3704/1, 3680 и завршава се код постојеће Улице Душана Вукасовића у КО Нови Београд.

Дубочка улица – почиње од новопредложене Бежанијских илегалаца, иде дуж кп 720 и завршава се код новопредложене Гргуревачке улице у КО Нови Београд.

Злотска улица – почиње од Сурчинске, иде дуж целе кп 3888 и завршава се код постојеће Улице Сурчински пут у КО Нови Београд.

Кађеничка улица – почиње од Сурчинске, иде преко кп 3883/1, 3883/2, 3883/3, 3883/4, 3883/5, 3883/6, 3883/7, 3883/8 и завршава се на граници између кп 3884/2 и 3883/9 у КО Нови Београд.

Баланичка улица – почиње од границе са општином Земун, иде преко кп 5000/1, 673/9, 673/6, 674/2, 675/2, 676/2, 677/2, 678/2, 679/2, 680/2, 681/2, 682/2, 683/2, 6874/2, 685/2, 687/2, 688/2, 689/2, 690/3, 691/3, 692/3, 1626/2, 1625/2, 1624/2, 1623/2, 1622/2, 1621/2, 1620/2, 1619/2, 1618/2, 1617/5, 1616/4, 1616/5, 1614/2, 1612/2, 1611/5, 1730/5, 1730/4, 1731/1, 1732/1, 1733/1, 1794/2, 1795/2, 1796/2, 1797/2, 1798/2, 1805/8, 1805/9 и завршава се код постојеће Улице Грчке у КО Нови Београд.

Петничка улица – почиње од Марка Челебоновића, иде преко кп 731/2, 731/3, 731/1, 700/7 и завршава се на кп 673/6 у КО Нови Београд.

Мегарска улица – почиње од новопредложене Баланичке улице, иде преко кп 500/1, 502/4 и завршава се на граници кп 502/4 са кп 492/1 у КО Нови Београд.

Преконошка улица – почиње од новопредложене Баланичке улице, иде преко кп 500/1, 6803 и завршава се на кп 6803 у КО Нови Београд.

Радавачка улица – почиње од новопредложене Преконошке улице, иде преко кп 534/36, 534/24, 534/25, 534/26, 534/27, 534/28, 534/29, 534/30, 534/31, 534/32 и завршава се на кп 534/32 у КО Нови Београд.

Рајкова улица – почиње од Марка Челебоновића, иде преко кп 502/2, 477/3, 785/1, 733/1, 733/2, 767/4, 767/13, 733/4 и завршава се на граници са општином Земун у КО Нови Београд.

Рисовачка улица – почиње од новопредложене Рајкове улице, иде преко кп 767/4, 767/1 и завршава се на кп 767/2 у КО Нови Београд.

Самарска улица – почиње од новопредложене Рајкове улице, иде преко кп 767/8 и завршава се на кп 767/8 у КО Нови Београд.

Смолућска улица – почиње од Партизанске авијације, иде преко кп 793/2, 793/1, 734/1, 734/3, 800/7 и завршава се на кп 800/7 у КО Нови Београд.

Стопићева улица – почиње од новопредложене Самарске улице, иде преко кп 767/8, 767/6, 761/1, 739/13 и завршава се на кп 739/13 у КО Нови Београд.

На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни регистар.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.

На седници Скупштине града Београда одржаној 08.06.2016. године донето је Решење о промени назива улица у Новом Београду, и додели имена тргу:

-Улици Гоце Делчева мења се назив и одређује нов назив: Булевар Маршала Толбухина,

-Улици Похорска мења се назив и одређује нов назив: Генерал Жданова,

-Делу Улице Трешњин цвет који почиње између бројева 3 и 13 и иде поред броја 11 одређује се назив : Улица Конфуција

-Додељује се назив трга на простору између Улице Трешњиног цвета и Конфуцијеве улице где ће се налазити будући Кинески културни центар: Трг пријатељства Србије и Кине.

„Сл.лист града Београда“  број  44/2017″

– Шеталишту од Бранковог моста до Земунског кеја , односно до хотела „Југославија“ одређује се назив Обала краља Александра I Карађорђевића.

„Сл. лист града Београда“ број 45/13“

-Делу улице Др Ивана Рибара, који почиње од краја Грчке улице и иде у правцу улица Војвођанске и Виноградске одређује се назив: Улица Срђана Алексића.

„Сл. лист града Београда“ број 17/12“

– Новој улици, паралеленој са Улицом др Ивана Рибара (у блоку 72), која иде од Савског насипа до кућа у Виноградској улици према Сурчину, одређује назив: Улица Милеве Марић Ајнштајн

„Сл. лист града Београда“ број 10/11“

– Улици трећој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица белфортска;

– Улици другој паралелно са Улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Ксантија;

– Улици првој десно од Улице Владимира Погачића коју спаја са улицом Универзијаде одређује се назив: Улица сајџијска;

– Улици другој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица казанџијска;

– Улици четвртој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица столарска;

– Улици седмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица опанчарска;

– Улици шестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица књиговезачка;

– Улици четрнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пекарска;

– Улици деветој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица савских аласа;

– Улици осмој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица лађарска;

– Улици десетој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица бачварска;

– Улици једанаестој десно од Сурчинског пута одређује се назив: Улица вајарска;

– Улици првој лево од Сурчинског пута одређује се на-зив: Улица зографска;

– Улици петнаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица обућарска;

– Улици првој паралелно са улицом Жртава бомбардовања одређује се назив: Улица кројачка;

– Улици првој паралелно са Кројачком одређује се на-зив: Улица токарска;

– Улици другој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица јорганџијска;

– Улици трећој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица ткачка;

– Улици четвртој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица колачарска;

– Улици петој паралелној са Кројачком одређује се назив: Улица дуборезачка;

– Улици шестој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица везиљска;

– Улици седмој паралелно са Кројачком одређује се назив: Улица грнчарска;

– Улици четвртој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јувелирска;

– Улици другој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица косачка;

– Улици првој десно од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица пчеларска;

– Улици првој паралелно (у правцу Сурчина) са Рембрантовом одређује се назив: Улица берачка;

– Улици шеснаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица јеврејских жртава;

– Улици првој паралелно са Сурчинском и управној на улицу Универзијаде одређује се назив: Улица жртава бомбардовања;

– Улици петој десно од сурчинског пута одређује се назив: Улица ромских жртава;

– Улици првој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: Улица европска;

– Улици другој паралелно са улицом Јурија Гагарина (према Бежанији) одређује се назив: улица јапанска;

– Улици једанаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица италијанска;

– Улици деветој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица шпанска;

– Улици десетој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица чешка;

– Улици осмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица словачка;

– Улици тринаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица кипарска;

– Улици дванаестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Швејкова;

– Улици петој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица пролећног цвећа;

– Улици седмој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица сремскокарловачка;

– Улици (новој саобраћајници) која спаја улицу Јурија Гагарина са Булеваром црвене армије и пролази ободом насеља Белвил одређује се назив: Улица Марка Христића;

– Улици првој десно од улице Омладинских бригада према центру Новог Београда одређује се назив: Улица Уроша Мартиновића;

– Улици која почиње од голубиначке (старо насеље Ледине) и иде паралелно са Сурчинском одређује се назив: Улица новобеоградских градитеља;

– Улици другој паралелно од улице Сурчински пут и управној са улицом Паула Клеа одређује се назив: Улица Владимира Погачића;

– Улици другој десно од улице Новобеоградских градитеља и иде до Сурчинске улице одређује се назив: Улица 11. априла;

– Улици првој паралелно (са леве стране) са улицом Сурчински пут одређује се назив: Улица Универзијаде;

– Улици првој паралелно (према Сурчину) од улице „Руског пилота” одређује се назив: Улица Вили Бранта;

– Улици првој паралелно са улицом Илије Босиља одређује се назив: Улица Орсона Велса;

– Улици која се налази између улица Вилија Бранта и Константина Данила и паралелна са њима одређује се назив: Улица Адама Богосављевића;

– Улици другој паралелно од улице Пастернакове одређује се назив: Улица лончарска;

– Улици првој десно од новоименоване улице Уроша Мартиновића, пролази поред постојеће руске школе одређује се назив: Улица Рјепинова;

– Улици управној на улицу Густава Климта одређује се назив: Улица Казимира Маљевића;

– Улици другој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама у правцу улице Берачке одређује се назив: Улица Ван Гога;

– Улици трећој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица Рубенсова;

– Улици четвртој лево од улице Сурчинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се назив: Улица оџачарска;

– Улици другој лево од Берачке и паралелна са Пастернаковом одређује се назив: Улица Бохумила Храбала;

– Улици првој десно (односно управној на њу) од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Албрехта Дирера;

– Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Тицијанова;

– Улици првој лево од улице Константина Данила одређује се назив: Улица Воденичарска;

– Улици четвртој лево од Константина Данила између улица Едварда Мунка и Марка Шагала одређује се назив: Улица шеширџијска;

– Улици првој паралелно са улицом Исака Сингера одређује се назив: Улица Браће Настасијевић;

– Улици првој лево, управној на улицу Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Бране Петровића

– Улици другој лево, паралелно са претходном одређује се назив: Улица Николаја Берђајева;

– Улици другој лево од Берачке улице одређује се назив: Улица Пастернакова;

– Улици Четвртој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Марка Шагала;

– Улици шестој паралелно са улицом Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Густава Климта;

– Улици првој паралелно са улицом Тицијановом одређује се назив: Улица Едварда Мунка;

– Улици петој паралелно од улице Албрехта Дирера одређује се назив: Улица Василија Кандинског;

– Улици првој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Паула Клеа;

– Улици трећој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица Пола Гогена;

– Улици која почиње од Сурчинске десно паралелној са улицом Христифора Жефаровића одређује се назив: Улица Тулуз-Лотрека;

– Улици првој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Исака Сингера;

– Улици другој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Тимочке Буне;

– Улици трећој лево од Рембрантове одређује се назив: Улица Инђијска;

– Улици четвртој лево од Рембрантове (и управна на ову) и спаја се са Берачком одређује се назив: Улица Рене Магрита;

– Улици четвртој лево од улице Новобеоградских градитеља одређује се назив: Улица ливачка;

– Улици петој лево од улице Новобеоградских градитеља и паралелна са претходном одређује се назив: Улица Радомира Рељића;

– Улици првој десно од улице Сурчинске, при крају „старог насеља” у Лединама одређује се назив: Улица Анри Матиса;

– Улици између улица Анри Матиса и Рембрантове одређује се назив: Улица Андреја Тарковског;

– Улици првој паралелно са претходном одређује се назив: Улица Рембрантова;

– Улици првој десно од улице Сурчинске (на почетку Ледина) одређује се назив: Улица Илије Босиља;

– Улици првој лево од Белфортске улице одређује се назив: Улица Христифора Жефаровића;

– Улици трећој десно од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Јанка Брашића;

– Улици трећој лево од улице Сурчински пут одређује се назив: Улица Александра Вуча;

– Улици петој лево од улице Сурчиинске после „старог насеља” у Лединама паралелна са Микеланђеловом одређује се назив: Улица Константина Данила;

– Улици шестој лево од Сурчинског пута одређује се назив: Улица Томаса Мана.

 „Сл. лист града Београда“ број 14/10“

-Улици која почиње од улице Милутина Миланковића, а завршава се спојем са улицом Јурија Гагарина и пролази кроз најновије стамбено насеље „Belville” одређује се назив: Булевар Црвене армије.

„Сл. лист града Београда“ број 2/08“

– Улици Пролетерске солидарности одређује се назив: улица Антифашистичке борбе.

„Сл. лист града Београда“ број 19/07“

– Улици Булевар АВНОЈ-а, одређује се назив – Булевар Зорана Ђинђића.

„Сл. лист града Београда“ број 12/06“

– Улици III булевар одређује се назив : УЛИЦА МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА,

-Улици Милутина Миланковића одређује се назив: ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА.