Лице за заштиту података о личности

Градска општина Нови Београд је за лице за заштиту података о личности одредила Емилију Бјелетић, дипл. правницу, запослену на пословима начелнице Одељења за имовинско-правне и стамбене послове.
Мејл службенице: emilija.bjeletic@novibeograd.rs;
Број телефона службенице: 3106-700;
Адреса: Булевар Михаила Пупина 167.