Назив Нови Београд

Назив Нови Београд први пут се помиње по истоименој кафани власника Петра Кокотовића, отвореној 1924. у улици Тошин бунар. Нешто касније, 1939. године излази у Земуну и први број недељног листа „Нови Београд“.

Изградњу Новог Београда започеле су омладинске радне бригаде 1948, а општина је образована 1953.