Списак месних заједница

Редни број НАЗИВ МЗ АДРЕСА МЗ
1. “ПАВИЉОНИ“ Гоце Дeлчева 46
2. “СТУДЕНТСКИ ГРАД“ Народних хероја 30
3. “СТАРО САЈМИШТЕ“ Бродарска 1
4. “БЕЖАНИЈА“ Пере Сегединца 13
5. “ЛЕДИНЕ“ Обреновачка бб
6. “ФОНТАНА“ Париске комуне 13
7. “ПАРИСКЕ КОМУНЕ“ Отона Жупанчича 14
8. “УШЋЕ“ Бул. Зорана Ђинђића 44
9. “ИКАРУС“ Алексиначких рудара 37
10. “СТАРИ АЕРОДРОМ“ Народних хероја 42
11. “АКАДЕМИЈА“ Бул. уметности 27
12. “САВА“ Јурија Гагарина 221
13. “ГАЗЕЛА“  Милутина Миланковића 34
14. “САВСКИ КЕЈ“ Јурија Гагарина 81
15. “БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ“ Др. Ивана Рибара 91
16. “ДУНАВСКИ КЕЈ“ Бул. Зорана Ђинђића 64
17. “МЛАДОСТ“ Гандијева 114
18. “БЕЖАНИЈСКА КОСА“ Партизанске авијације 25
19. „ДР ИВАН РИБАР“ Милеве Марић Ајнштајн 28