Јединствена евиденција стамбених заједница

На сајту Републичког геодетског завода је успостављена Јединствена евиденција, доступна на линк http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice, где могуће вршити претрагу према пословном имену стамбене заједнице и називу општине.