Одсек за комуналне послове

Захтев за издавање одобрења за постављање oбјекта намењеног за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију Допуна документације