Јавне набавке

Јавна набавка добра-Електрична енергија, број VII-404-1/2020-2. Јавна набавка мале вредности, VII-404-1/2020-1-Одржавање апликативног софтвера „Хермес“ Јавна набавка мале вредности број VII-404-1/2019-29 Доходовно оснаживање породица избеглих лица-разни алати Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица избеглих лица- разни алати, број VII-404-1/2019-28 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- разни алати, број VII-404-1/2019-27 Јавна набавка број VII-404-1/2019 Помоћ интерно расељеним лицима -грађевински материјал за побољшање услова становања – 25 Јавна набавка добра-Помоћ избеглицама-Грађевински материјал побољшање услова становања, број VII-404-1/2019-26 Јавна набавка мале вредности-Рачунари и рачунарска опрема, број VII-404-1/2019-24 Јавна набавка мале вредности: Тонери, кетриџи и боје, број VII-404-1/2019-23 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица избеглих лица- разни алати, број VII-404-1/2019-22