Јавне набавке

Доходовно оснаживање породица избеглих лица – машина за балансирање точкова, број VII-404-1/2019-21 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица избеглих лица-рачунарска опрема, број VII-404-1/2019-20 . Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица – рачунари и рачунарска опрема, broj VII-404-1/2019-19 Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- разни алати, број VII-404-1/2019-18 Помоћ расељеним лицима- 5 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, број VII-404-1/2019-16 Помоћ избеглицама- 11 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, број VII-404-1/2019-17 Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Нови Београд, број VII-404-1/2019-15 Јавна набавка добра -Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава. број VII-404-3/2019-88 Јавна набавка радова- Радови на реконструкцији објекта и санацији дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број VII-404-1/2019-14 Јавна набавка – Погонско гориво број VII-404-1/2019-13