Измена плана ЈН са портала ЈН од 14.12.2021.

Izmena plana JN sa portala JN od 14.12.2021.