Јавне набавке

Услуга одржавања тоалета, VII-404-1/2018-6 ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА 13 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ – СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – RHP-W2-CMG/COMP3 Јавна набавка добра-Канцеларијски материјал, број VII-404-1/2018-4 . Јавна набавка мале вредности-Одржавање апликативног софтвера „Хермес“ (МЕГА) VII-404-1/2018-2 Јавна набавка добра-Погонско гориво, број VII-404-1/2018-3 . Јавна набавка добра- Електрична енергија, број VII-404-1/2018-1 . 11 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ПРОЈЕКТА УГОВОР О ГРАНТУ- РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ – СТАМБЕНИ ПРОГРАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ RHP-W5-VHG/COMP3-16; VII-404-3/2017-174 Јавна набавка мале вредности-рачунарска опрема-мрежно складиште број VII-404-1/2017-37 Јавна набавка добра-Помоћ избеглицама-Опрема за посластичарску делатност, број VII-404-1/2017-36 Јавна набавка добра-новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Нови Београд, број VII-404-1/2017-35