1. Измена и допуна плана јавних набавки, 02.09.2020. године