Јавне набавке

Јавна набавка добра – компјутера, штампача, монитора, компјутерске опреме и сервера – обавештење о обустави поступка Јавна набавка мале вредности услуге – вештачење веродостојности печата и веродостојности потписа Јавна набавка мале вредности услуге – кетеринга Јавна набавка услуге хотелског смештаја – ноћење са доручком у иностранству (Италија) – поступак ЈН мале вредности Јавна набавка добра – надоградња LAN мреже са услугом слајсовања оптичког кабла, постављање ZOK-ова, конфигурисање LAN мреже и подешавање VLAN-ова Јавна набавка услуге комплетног одржавања хигијене и услуге помоћних послова – отворени поступак Јавна набавка мале вредности добра – репрезентација Позив за подношење понуда Јавна набавка прозора и врата са услугом превоза до корисника – поступак ЈН мале вредности Јавна набавка компјутера, штампача, монитора, компјутерске опреме и сервера која се спроводи у две партије – поступак ЈН мале вредности