Услуге дезинсекције и дератизације зграде Градске општине Нови Београд, ОУЦ-а у блоку 70, Канцеларије за младе у блоку 22 и просторија 18 месних заједница, два пута годишње, (укупна површина 9.560,65 м²)