Јавна набавка мале вредности услуга одржавања лифта и редован годишњи преглед за 2013. годину