Јавна набавка средства за обављање одређене доходовне активности – брусилице, бушилице, инвертер апарат, опрема за варење са услугом испоруке