Јавна набавка – систем видео надзора и даљинске контроле школа и објеката предшколске установе на територији Градске општине Нови Београд, број VII-404-1/2016-1