Јавна набавка мале вредности услуге техничко – програмска организација спортско-културне манифестације „Новобеограско лето“