Јавна набавка добра – надоградња LAN мреже са услугом слајсовања оптичког кабла, постављање ZOK-ова, конфигурисање LAN мреже и подешавање VLAN-ова