Odeljenje za inspekcijske poslove

Poslovi Odeljenja:

 Inspekcijski nadzor sa ciljem da se preventivnim delovanjem ili izricanjem mera ostvari zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese, posebno u oblasti održavanja i uspostavljanja komunalnog i  kućnog reda, upravljanja i održavanja zgrada,  zauzeća javnih i drugih površina postavljanjem bašti ugostiteljskih objekata,  privremenih  kao i pokretnih objekata (tezgi, rashladnih vitrina i konzervatora za sladoled),  oglašavanja, održavanja čistoće ,  držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, održavanja septičkih jama i dr.

 

Odsek komunalne inspekcije

ODLUKE I ZAKONI PO KOJIMA POSTUPA KOMUNALNA INSPEKCIJA GRADSKE OPŠTINA:

ODLUKE I ZAKONI

KONTROLNE LISTE :

Kontrolne liste su dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je ovlašćena inspekcija.

BAŠTE – Kontrolna lista 1

RADNO VREME ZANASTSTVO I TRGOVINA – Kontrolna lista 1

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA – Kontrolna lista 1

PRIVREMENI OBJEKTI – Kontrolna lista 1

PIJACE – OBAVEZE KORISNIKA Kontrolna lista 2

KUĆNI RED – Kontrolna lista 1

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA – Kontrolna lista

KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA – KONTROLNE LISTE

JAVNA PARKIRALIŠTA – Kontrolna lista 1

JAVNA PARKIRALIŠTA – Kontrolna lista 2

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA – KONTROLNE LISTE

DOMAĆE ŽIVOTINJE – Kontrolana lista 1

DOMAĆE ŽIVOTINJE – Kontrolana lista 2

DOMAĆE ŽIVOTINJE – Kontrolana lista 3

DOMAĆE ŽIVOTINJE – Kontrolana lista 4

DIMNIČARSKE USLUGE – Kontrolna lista 1

BALON HALE – Kontrolna lista 1

TEZGE I DRUGI PRIVREMENI OBJEKTI – Kontorlna lista 1

ODRŽAVANJE ČISTOĆE – KONTROLNE LISTE 

Kontrolna lista br 1- Obezbeđivanje kontinuiteta ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 2- Kućno smeće ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 3- Čišćenje i pranje javnih površina ( za preduzeće-preduzetnika)

Kontrolna lista br 4- Kućno smeće ( obaveze korisnika)

Kontrolna lista br 5- Čišćenje javnih površina ( obaveze korisnika)

Kontrolna lista br 6- Zaštita čistoće na javnim površinama

KONTROLNE LISTE- Komunalni red:

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 1

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 2

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 3

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 4

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 5

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 6

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 7

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 8

KOMUNALNI RED – Kontrolna lista 9

KONTROLNE LISTE- Oglašavanje:

OGLAŠAVANJE LISTA – Kontrolna lista 1

OGLAŠAVANJE LISTA – Kontrolna lista 2

 

NAPOMENA: Kontrolne liste po kojima postupaju inspekcije Uprave grada Beograda nalaze se na linku https://portal.beograd.gov.rs/komisija/KontrolneListe.html

 

 

Odsek građevinske inspekcije

 

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br, 83/18), počev od 06.11.2018. godine, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata poverava se gradu Beogradu.

Saglasno navedenom potrebno je obratiti se Sekretarijatu za inspekcijske poslove, Sektoru za građevinski i urbanistički inspekcijski nadzor, Odeljenju za građevinsku inspekciju  (Ul. 27. Marta 43-45, inspekcija@beograd.gov.rs ), radi daljeg postupanja, a koje vrši nadzor i  nad primenom pojedinih odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.