Позив за подношење понуда и Тендерски досије за набавку -Набавка- 11 пакета грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства за избеглице из пројекта уговор о гранту- регионални стамбени програм- стамбени програм у републици Србији RHP-W5-VHG/COMP3-16. broj VII-404-3/2018-86