ЈН Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица, вукланизерска опрема, са услугом испоруке