ЈН Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица, опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке