ЈН Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица, молерски алат, са услугом испоруке