ЈН Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица, месарска опрема, са услугом испоруке