Јавна набавка услуге текуће одржавање зграде општине-градјевинско и водовод и канализација