Јавна набавка средства за обављање одређене доходовне активности – уређаји за климатизацију са услугом испоруке