Јавна набавка средства за обављање одређене доходовне активности – рачунари и рачунарска опрема са услугом испоруке