Јавна набавка рачунари и рачунарска опрема са услугом испоруке – средства за обављње одређене доходовне активности избеглих и расељених лица