Јавна набавка – Израда геодетског снимка и пројекта изведеног објекта