Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности расељених лица – опрема за заваривање са услугом испоруке