Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности расељених лица – Мотокултиватор са приколицом, са услугом испоруке