Jавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица-зебра штампач за етикете, са услугом испоруке