Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – Тапетарска опрема и алат, са услугом испоруке