Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – опрема за производњу ПВЦ столарије