Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – Опрема за производњу ПВЦ столарије, са услугом испоруке