Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – Машина за сечење материјала (фолије), са услугом испоруке