Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – Машина за сечење фолије, са услугом испоруке