Јавна набавка добра за унапређење доходовних активности интерно расељених лица – Ручни палетар, са услугом испоруке