Јавна набавка добра – компјутера, штампача, монитора, компјутерске опреме и сервера – обавештење о обустави поступка