Јавна набавка добра-Доходовно оснаживање породица интерно расељених лица- рачунари и рачинарска опрема, број VII-404-1/2018-25 .