Заједнички до бољег положаја особа са инвалидитетом 

slika slika slika

Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, успоставио је сарадњу са Националном организацијом особа са инвалидитетом Србије (НООИС) у циљу унапређења положаја особа са инвалиитетом.

Протокол о сарадњи, 4. октобра, у згради општине Нови Београд, потписале су директорка Центра Милка Миловановић Минић и директорка НООИС-а Иванка Јовановић.

Милка Миловановић Минић је нагласила да ће општински Центар, кроз своје активности и повезивање са локалним партнерима, помоћи да идеје и приоритети дефинисани Протоколом, буду остварени у пракси.

У партнерству са НООИС-ом, планирана је заједничка организација округлих столова, трибина, конференција и стручних скупова на теме које су везане за положај особа са инвалидитетом.

На састанку је посебно наглашен значај овог вида сарадње, узимајући у обзир чињеницу да је Нови Београд највећа градска општина у Србији у којој живи велики број особа са инвалидитетом.

Иванка Јовановић је истакла да је Национална организација особа са инвалидитетом Србије репрезентативна организација ове категорије грађана која заступа интересе готово 800.000 особа са инвалидитетом, њихових законских заступника и чланова породица, окупљених у 28 Савеза особа са инвалидитетом и 450 локалних удружења широм Србије.

Посредством Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“, како је истакнуто на састанку, приоритет ће бити заједничко решавање питања од стратешког значаја на територији Новог Београда, као што су приступачност, подизање свести о правима и могућностима особа са инвалидитетом, повећање њихове видљивости и унапређења сервиса подршке.