Ваши предмети

 

ДОПИСИ ГРАЂАНА:

Име и презиме

Број предмета

Надлежност

Статус

Мирко Коковић
Јавно Осветљење
Драгица Милосављевић
ЈКП Градско Зеленило
Бранко Боловић
Секретаријат за саобраћај
Мирољуб Ђорђевић
Јавно Осветљење
Францика Чамић
ЈКП Градско Зеленило
Јадранко Вуковић
Јавно Осветљење
Сузана Шејати
Секретаријат за Комуналне и Стамбене послове