Унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине

slika

Председник Градске општине Нови Београд и председник Координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња, одржао је 29. јануара прву седницу тог тела.

Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња један је од видова свеобухватне подршке за унапређење локалних механизама за инклузију Рома у који су укључени представници Центра за социјални рад, Удружења А11, Националне службе за запошљавање, МУП-а, образовних иснтитуција, ЈКП „Зеленило Београд“.

Чланови тог тела упознали су се са Програмом „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ и договорили даље активности у складу са пројектом Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под називом „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“.

У питању је трогодишњи пројекат који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2020, укупне вредности 6,5 милиона евра. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Реализацијом тог пројекта биће створени услови за унапређење квалитета и обима услуга социјалне заштите и подстицање инклузије угрожених и маргинализованих група, посебно ромске популације на локалном нивоу, што ће допринети побољшању ефикасности политика социјалног укључивања како би се подстакле једнаке могућности и активно учешће жена и мушкараца.

Градска општина Нови Београд је 17. августа 2023. године потписала је Споразум о сарадњи са СКГО-ом, у оквиру Програма „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“.

У оквиру овог Програма општина Нови Београд формирала је више тела за потребе побољшања положаја Рома на својој територији и то; Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња, Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња, као и Радну групу за израду локалног акционог плана за унапређење положаја популације Рома на територији општине.