У склопу обележавања недеље људских права у општинском Центру одржана трибина „Колико знамо о људским правима“

slika

У петак 13.12 у просторијама општинског Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“ у ул. Булевар Милутина Миланковића 34 одржана је трибина „Колико знамо о људским правима“ која је организована у партнерству са удружењем Снага пријатељства „Amity“ поводом обележавања Међународног дана људских права на општини Нови Београд.

Циљ ове трибине је да се учесници упознају са концептом и појмом људских права као и законском обавезом поштовања људских права од стране свих актера заједнице како институција тако и појединца како би допринели смањењу општег нивоа дискриминације и предупредили различите облике кршења људских права на локалном нивоу.

Трибину су отворили ученици ОШ „Лаза Костић“ песмом „Насиље“ уз подршку наставника музичког у пензији, Милета Ђурића и учитељице Бебе Лукић.

На трибини су говориле мр Нада Сатарић испред удружења Снага пријатељства „Амитy“ и Татјана Пријић испред институције Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије.

„Овим догађајем желимо да покажемо да је развој отвореног, демократског и толерантног друштва заснованог на поштовању људских права, друштва које свима пружа једнака права и једнаке могућности и наш приоритет, као и да смо сви јединствени око заједничког циља, а то је стварање амбијента у коме ће млади нараштаји као и сви остали грађани у пуној мери моћи да остваре своја права.“ рекла је директорка општинског Центра, Милка Миловановић-Минић обраћајући се на почетку учесницима трибине.

Будући да су на трибини доминантно били присутни млади различитих узраста од ученика основне школе до студената фокус разговора је био на упознавању са појмовима и терминима из области људских права како би управо овој популацији приближили значај како поштовања свих права тако и препознавања ситуација у којима се она крше. О начинима реаговања на различите облике дискриминације и кршења људских права учесницима је говрила Татјана Пријић истакавши да је свако неједнако поступање према особи или некој групи на основу неког њиховог личног својства што за последицу има неједнакост у шансама да остваре неко своје уставом и законом загарантовано право заправо дискриминација.

О правима старих, о карактеристикама и потребама ове популације као и о ослонцима у друштву који треба да омогуће задовољење њихових различитих и најчешће само основних потреба говорила је мр Нада Сатарић.

„Велики број физичких, друштвених и економских баријера, предрасуде, стереотипи али и традиција као и недостатак инклузивних јавних политика које укључују представнике свих старосних група у планирање и развој нпр.насеља, отежавају старијима да у потпуности уживају своја права“- истакла је мр Нада Сатарић.

Да обележавање Међународног дана људских права ове године протиче у знаку остваривања права младих говори кампања „Устани за људска права“ Канцеларије Високог комесара за људска права јер има за циљ да промовише потенцијал младих особа као конструктивних носиоца промена, појача њихов глас и укључи их у доношење одлука као и у сва питања од значаја за њих.

„На данашњи дан посебно желим да истакнем сарадњу са организацијама цивилног друштва које се баве заштитом људских права, сарадњу са организацијама особа са инвалидитетом, удружењима пензионера и организацијама које се баве заштитом дечијих права и заштитом од насиља у породици“- рекла је Милка Миловановић-Минић захваливши се уводничаркама и свим учесницима трибине.

Упркос позитивним трендовима свакако постоји потреба за додатним напорима на унапређењу положаја посебно осетљивих друштвених група на локалном нивоу, и те теме су за нас и наше сараднике приоритет у 2020. години, закључак је са ове трибине.
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света,

Уједињене нације утврдиле су Повељу као глобални циљ и дефинисале је као нужну сарадње међу државама. То подразумева решавање међународних проблема економске, социјалне, културне природе, унапређивање и подстицање поштовања права човека и основних слобода без обзира на расу, пол, веру.

„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације.